پیش شماره عراق

لیست کد تلفن شهرهای مختلف عراق

کد عراق: 00964


پیش شماره تلفن شهرهای عراق

در صورت نیاز به تماس با شهری در عراق چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها لیست شهرهای مهم عراق به همراه پیش شماره تلفن آنها درج شده است.

کد تلفنشهر
01بغداد
043العمارة
025بعقوبة
040البصرة
036الديوانية
062دهوك
066أربيل
030الحلة
032كربلاء
050كركوك
023كوت
060الموصل
033النجف
042الناصرية
024الرمادي
037السماوة
053السليمانية
021تكريت

 

همچنین بخوانید: آموزش زبان عربی با لهجه عراقی ویژه اربعین