پیش شماره شهرهای آفریقای جنوبی


در صورت نیاز به تماس با شهری در آفریقای جنوبی چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای آفریقای جنوبی را معرفی کنیم:

کد تلفن در آفریقای جنوبی

پيش‌شماره كشور: +27

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
10 ژوهانسبورگ خاوتنگ افریقای جنوبی 2.0 میلیون وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
11 ژوهانسبورگ خاوتنگ افریقای جنوبی 2.0 میلیون وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
12 پرتوریا خاوتنگ افریقای جنوبی 1.6 میلیون وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
13 Witbank امپومالانگا افریقای جنوبی 262491 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
14 Modimolle لیمپوپو افریقای جنوبی 20527 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
15 پولوکوین لیمپوپو افریقای جنوبی 123749 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
16 ورینیگینگ خاوتنگ افریقای جنوبی 474681 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
17 Ermelo امپومالانگا افریقای جنوبی 41124 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
18 Klerksdorp شمال غربی (استان آفریقای جنوبی) افریقای جنوبی 178921 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
21 کیپ‌تاون کیپ غربی افریقای جنوبی 3.4 میلیون وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
22 Malmesbury کیپ غربی افریقای جنوبی 34991 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
23 Worcester کیپ غربی افریقای جنوبی 127597 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
24 Gordons Bay کیپ غربی افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
27 Vredendal کیپ غربی افریقای جنوبی 14806 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
28 Swellendam کیپ غربی افریقای جنوبی 13674 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
31 دوربان کوازولو-ناتال افریقای جنوبی 3.1 میلیون وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
32 Stanger کوازولو-ناتال افریقای جنوبی 59899 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
33 پیترماریتسبرگ کوازولو-ناتال افریقای جنوبی 750845 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
331 پیترماریتسبرگ کوازولو-ناتال افریقای جنوبی 750845 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
34 Newcastle کوازولو-ناتال افریقای جنوبی 404838 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
35 Richards Bay کوازولو-ناتال افریقای جنوبی 252968 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
36 Ladysmith کوازولو-ناتال افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
39 Port Shepstone کوازولو-ناتال افریقای جنوبی 52793 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
40 Bhisho کیپ شرقی افریقای جنوبی 137287 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
41 پورت الیزابت کیپ شرقی افریقای جنوبی 967677 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
42 Humansdorp کیپ شرقی افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
43 East London کیپ شرقی افریقای جنوبی 478676 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
431 East London کیپ شرقی افریقای جنوبی 478676 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
44 George کیپ غربی افریقای جنوبی 174582 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
45 Queenstown کیپ شرقی افریقای جنوبی 105309 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
46 Grahamstown کیپ شرقی افریقای جنوبی 91548 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
47 Mthatha کیپ شرقی افریقای جنوبی 78663 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
48 Steynsburg کیپ شرقی افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
49 Graaff-Reinet کیپ شرقی افریقای جنوبی 62896 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
51 بلومفونتن ایالت آزاد (استان) افریقای جنوبی 463064 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
53 کیمبرلی (آفریقای جنوبی) کیپ شمالی افریقای جنوبی 142089 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
54 Upington کیپ شمالی افریقای جنوبی 71373 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
56 Kroonstad ایالت آزاد (استان) افریقای جنوبی 103992 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
57 Welkom ایالت آزاد (استان) افریقای جنوبی 431944 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
571 De Aar کیپ شمالی افریقای جنوبی 32318 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
58 Bethlehem ایالت آزاد (استان) افریقای جنوبی 83654 وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
7 Mobile Phones موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
81 Mobile Phones موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
82 Mobile Phones موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
83 Mobile Phones موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
84 Mobile Phones موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
85 Mobile Phones موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
87 VoIP موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
88 Pagers and Voicemail موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
89 Maxinet موبايل افریقای جنوبی وقت افریقای جنوبی 16:28 جمعه UTC+02
صفحه 1 منبع: cybo.com