در صورت نیاز به تماس با شهری در روسیه چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای روسیه را معرفی کنیم:

همچنین در صورتی که قصد سفر به روسیه را دارید قبل از خرید تور روسیه با نقشه گردشگری روسیه آشنا شوید و سپس سفر خود را برنامه ریزی کنید.

کد تلفن شهرها در روسیه

    پيش‌شماره كشور: +7

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
301روسیه
302سرزمین زابایکالسکیروسیهوقت یاکوتسک19:14 دوشنبهUTC+09
341روسیه
342سرزمین پرمروسیهوقت یکاترینبورگ15:14 دوشنبهUTC+05
343استان سوردلوفسکروسیهوقت یکاترینبورگ15:14 دوشنبهUTC+05
345استان تیومنروسیهوقت یکاترینبورگ15:14 دوشنبهUTC+05
346روسیه
347روسیه
349یامالو-ننتسروسیهوقت یکاترینبورگ15:14 دوشنبهUTC+05
351استان چلیابینسکروسیهوقت یکاترینبورگ15:14 دوشنبهUTC+05
352استان کورگانروسیهوقت یکاترینبورگ15:14 دوشنبهUTC+05
353استان اورنبورگروسیهوقت یکاترینبورگ15:14 دوشنبهUTC+05
381استان اومسکروسیهوقت اومسک16:14 دوشنبهUTC+06
382استان تومسکروسیهوقت کراسنویارسک17:14 دوشنبهUTC+07
383استان نووسیبیرسکروسیهوقت نووسیبیرسک16:14 دوشنبهUTC+06
384استان کمرووروسیهوقت نووسیبیرسک17:14 دوشنبهUTC+07
385سرزمین آلتاییروسیهوقت اومسک16:14 دوشنبهUTC+06
388جمهوری آلتاییروسیهوقت اومسک16:14 دوشنبهUTC+06
390روسیه
391سرزمین کراسنویارسکروسیهوقت کراسنویارسک17:14 دوشنبهUTC+07
394روسیه
395استان ایرکوتسکروسیهوقت ایرکوتسک18:14 دوشنبهUTC+08
401استان کالینینگرادروسیهوقت روسیه (کالینینگراد)12:14 دوشنبهUTC+02
411روسیه
413استان ماگادانروسیهوقت ماگادان20:14 دوشنبهUTC+10
415سرزمین کامچاتکاروسیهوقت ماگادان22:14 دوشنبهUTC+12
416استان آمورروسیهوقت یاکوتسک19:14 دوشنبهUTC+09
421سرزمین خاباروفسکروسیهوقت ولادی‌وستوک20:14 دوشنبهUTC+10
423سرزمین پریمورسکیروسیهوقت ولادی‌وستوک20:14 دوشنبهUTC+10
424استان ساخالینروسیهوقت ساخالین20:14 دوشنبهUTC+10
426استان خودگردان یهودیروسیهوقت ولادی‌وستوک20:14 دوشنبهUTC+10
427ناحیه خودگردان چوکوتکاروسیهوقت ماگادان22:14 دوشنبهUTC+12
471استان کورسکروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
472استان بیلگارادروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
473استان ورونژروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
474استان لیپتسکروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
475استان تامبوفروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
481استان اسمولنسکروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
482استان تورروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
483استان بریانسکروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
484استان کالوگاروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
485استان یاروسلاولروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
486استان اریولروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
487استان تولاروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
491استان ریازانروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
492استان ولادیمیرروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
493استان ایوانوفروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
494استان کوستروماروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
495روسیه
496استان مسکوروسیهوقت مسکو13:14 دوشنبهUTC+03
 منبع: cybo.com