در صورت نیاز به تماس با شهری در اتریش چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای اتریش را معرفی کنیم:

کد تلفن در اتریش

    پيش‌شماره كشور: +43

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1وینویناتریش1.7 میلیونوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2142Neudorf bei Parndorfبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2143Berg bei Rohrbachاوبراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2144Deutsch Jahrndorfبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2145Edelstalبورگن‌لانداتریش600وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2146Nickelsdorfبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2147Zurndorfبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2160Joisبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2162Bruck an der Leithaنیدراسترایشاتریش7339وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2163Scharndorfنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2164Parndorfبورگن‌لانداتریش4050وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2165Hainburg an der Donauنیدراسترایشاتریش5622وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2166Parndorfبورگن‌لانداتریش4050وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2167Neusiedl am Seeبورگن‌لانداتریش5949وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2168Reisenbergنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2169Götzendorf an der Leithaنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2172Nickelsdorfبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2173Mönchhofبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2174Wallern im Burgenlandبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2175Apetlonبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2176اندائوبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2177Illmitzبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2212Wagram an der Donauنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2213Lasseeنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2214Eckartsauنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2215Groß-Enzersdorfنیدراسترایشاتریش8791وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2216Breitstettenنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2230Rauchenwarthنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2231Purkersdorfنیدراسترایشاتریش8327وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2232Fischamend Dorfنیدراسترایشاتریش4471وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2233Purkersdorfنیدراسترایشاتریش8327وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2234Moosbrunnنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2235Maria Lanzendorfنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2236مودلینگنیدراسترایشاتریش20710وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2237Gaadenنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2238Kaltenleutgebenنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2239Laab im Waldeنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2242Sankt Andrä vor dem Hagenthaleنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2243کلوسترنویبورگنیدراسترایشاتریش24843وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2244Langenzersdorfنیدراسترایشاتریش7733وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2245Wolkersdorf im Weinviertelنیدراسترایشاتریش6416وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2246Gerasdorf bei Wienنیدراسترایشاتریش8948وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2247Deutsch-Wagramنیدراسترایشاتریش7153وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2248Glinzendorfنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2249Groß-Enzersdorfنیدراسترایشاتریش8791وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2252بادن نزدیک به ویننیدراسترایشاتریش24893وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2253Oberwaltersdorfنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2254Ebreichsdorfنیدراسترایشاتریش9509وقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2255Lorettoبورگن‌لانداتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
2256Hirtenbergنیدراسترایشاتریشوقت مرکز اروپا16:40 جمعهUTC+01
صفحه 1منبع : cybo.com