پیش شماره شهرهای اتریش


در صورت نیاز به تماس با شهری در اتریش چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای اتریش را معرفی کنیم:

کد تلفن در اتریش

    پيش‌شماره كشور: +43

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
1 وین وین اتریش 1.7 میلیون وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2142 Neudorf bei Parndorf بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2143 Berg bei Rohrbach اوبراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2144 Deutsch Jahrndorf بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2145 Edelstal بورگن‌لاند اتریش 600 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2146 Nickelsdorf بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2147 Zurndorf بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2160 Jois بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2162 Bruck an der Leitha نیدراسترایش اتریش 7339 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2163 Scharndorf نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2164 Parndorf بورگن‌لاند اتریش 4050 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2165 Hainburg an der Donau نیدراسترایش اتریش 5622 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2166 Parndorf بورگن‌لاند اتریش 4050 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2167 Neusiedl am See بورگن‌لاند اتریش 5949 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2168 Reisenberg نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2169 Götzendorf an der Leitha نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2172 Nickelsdorf بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2173 Mönchhof بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2174 Wallern im Burgenland بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2175 Apetlon بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2176 اندائو بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2177 Illmitz بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2212 Wagram an der Donau نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2213 Lassee نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2214 Eckartsau نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2215 Groß-Enzersdorf نیدراسترایش اتریش 8791 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2216 Breitstetten نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2230 Rauchenwarth نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2231 Purkersdorf نیدراسترایش اتریش 8327 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2232 Fischamend Dorf نیدراسترایش اتریش 4471 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2233 Purkersdorf نیدراسترایش اتریش 8327 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2234 Moosbrunn نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2235 Maria Lanzendorf نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2236 مودلینگ نیدراسترایش اتریش 20710 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2237 Gaaden نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2238 Kaltenleutgeben نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2239 Laab im Walde نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2242 Sankt Andrä vor dem Hagenthale نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2243 کلوسترنویبورگ نیدراسترایش اتریش 24843 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2244 Langenzersdorf نیدراسترایش اتریش 7733 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2245 Wolkersdorf im Weinviertel نیدراسترایش اتریش 6416 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2246 Gerasdorf bei Wien نیدراسترایش اتریش 8948 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2247 Deutsch-Wagram نیدراسترایش اتریش 7153 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2248 Glinzendorf نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2249 Groß-Enzersdorf نیدراسترایش اتریش 8791 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2252 بادن نزدیک به وین نیدراسترایش اتریش 24893 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2253 Oberwaltersdorf نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2254 Ebreichsdorf نیدراسترایش اتریش 9509 وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2255 Loretto بورگن‌لاند اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
2256 Hirtenberg نیدراسترایش اتریش وقت مرکز اروپا 16:40 جمعه UTC+01
صفحه 1 منبع : cybo.com