پیش شماره شهرهای نروژ


در صورت نیاز به تماس با شهری در نروژ چگونه باید شماره گیری کنیم؟ در این صفحه از لیست پیش شماره کشورها سعی داریم پیش شماره تمامی شهرهای نروژ را معرفی کنیم:

همچنین در صورتی که قصد سفر به نروژ را دارید قبل از خرید تور نروژ با نقشه گردشگری نروژ آشنا شوید و سپس سفر خود را برنامه ریزی کنید.

کد تلفن در نروژ

    پيش‌شماره كشور: +47

کد تلفن شهر یا ماموریت منطقه اداری یا نوع ماموریت کشور یا منطقه جمعیت شهر منطقه زمانی زمان ساعت هماهنگ جهانی
2 اسلو اسلو نروژ 580000 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
3 درامن بوسکرود نروژ 90722 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
31 Buskerud بوسکرود نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
32 Buskerud بوسکرود نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
33 تنسبرگ وستفولد نروژ 38914 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
35 پورشگرن تلمارک نروژ 34377 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
37 آرندال اوست آدر نروژ 30916 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
38 کریستیان‌ساند وست آدر نروژ 63814 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
4 Mobile Phones موبايل نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
5 برگن هوردالاند نروژ 213585 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
51 Moi روگالاند نروژ 1740 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
52 Moi روگالاند نروژ 1740 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
53 Salhus هوردالاند نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
55 Salhus هوردالاند نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
56 Salhus هوردالاند نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
57 Søgne وست آدر نروژ 9000 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
58 Mobile Phones موبايل نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
59 Mobile Phones موبايل نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
61 Kvam اوپلاند (نروژ) نروژ 844 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
62 هامار هدمارک نروژ 29479 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
63 Ski آکرشوس نروژ 12513 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
64 Ski آکرشوس نروژ 12513 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
66 Ski آکرشوس نروژ 12513 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
67 Ski آکرشوس نروژ 12513 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
69 موس، نروژ اوستفولد نروژ 34492 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
7 تروندهایم سور تروندلاگ نروژ 147139 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
70 مولدا مور او رومسدال نروژ 18594 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
71 مولدا مور او رومسدال نروژ 18594 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
72 Innset سور تروندلاگ نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
73 Innset سور تروندلاگ نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
74 Vik نورد تروندلاگ نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
75 Nordland نوردلاند نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
76 Nordland نوردلاند نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
77 ترومسا ترومز نروژ 52436 وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
78 Masi فینمارک نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
9 Mobile Phones موبايل نروژ وقت مرکز اروپا 5:17 یکشنبه UTC+02
صفحه 1  منبع: cybo.com