سپیده دانایی

سایت سپیده دانایی


سبک زندگی Victim blaming
سرزنش قربانی چیست؟

دکتر ربکا کمپل، روان‌شناس آمریکایی و استاد دانشگاه میشیگان که در زمینه تجاوز جنسی تحقیقات فراوانی کرده است، در پایان…

1 2 3 14

اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا