تعبیر خواب ساختمان

دیدن ساختمان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ساختمان در خواب چیست؟

تعبیر خواب ساختمان

بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.


تعبیر خواب آوار در ساختمان

دیدن آوار و خرابه خوب نیست نه برای زن و نه برای مرد.

اگر کسی در خواب شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام میابد ونزد مردم ارزش و اهمیت خود را ازدست می دهد.

به هر حال دیدن آوار و ساختمان خرابه در خواب نیکو نیست.


تعبیر خواب آبادی

آبادی دو مفهوم را تداعی می کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا.

در مورد نخست چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است.

اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.

چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می شود.

اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.

چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می شوید و خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید، از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است.

به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است.


تعبیر خواب ساختمان خرابه

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید.

اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند.

اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می شود. اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید.

اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید مال و آبروی خود را تواما از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است.

اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید.

اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید.


تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت…

اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت.

چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد.

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.


☺ تعبیر خواب «ساختمان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ساختمان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


82 دیدگاه

 1. حسین

  با سلام و تبریک سال جدید
  خواب دیدم که در بالکن خانه پدری که در ارتفاع قرار داره ایستادم و برجهای بلند تجاری انگار روی چرخهایی قرار گرفتن و به سرعت در حال حرکت کردن و دور شدن هستند …

 2. سعید

  باسلام
  خواب دیدم یه ساختمون ساخته بودم توی چاله اسانسورش یه قبرخالی بود که توش چن تا پتو پهن کرده بودن یه نفر هم نشسته بود داخل قبره بعد رفتم روی سقف اخر سقف خرپشته که تازه ساخته بودم ریخت بعد باز شروع کردم درست کردنش
  ساختمان ملک من نبود برا یه نفر دیگه درست کرده بودم

 3. حمید

  سلام خواب دیدم ساختمان چند طبقه ای ساختمکه بابام کارهاش رو به اتمام اومدم توی ساختمان دیدم سقف طبقه بالا را بابا م خراب کرده و داره دوباره میسازه من ناراحت شدم و هی باهاش دعوا میکردم تعبیرش چیه

 4. S_s_s

  سلام من خواب دیدم در ساختمان نیمه ساختی بودیم باهمسرم که نمیدونم مال خودمون بود یانه قرار بود شب رو اونجا بخوابیم طبقه 50 ساختمون 4دیواری نبود و فقط دوتا دیوار داشت روبروش یه ساختمان نیمه کار دیگم بود که یهو شروع به ریختن خاک ریزه کرد یهو اهناش تیکه تیکه درمیومد میوفتاد یجوری بود ک انگار ساخت ساختمونا بد بود مثلا بجا تیراهن اهنای تیکه گذاشته بودن.یهو ساختمانی ک ماهم توش بودیم شروع به ریزش خاک کرد پاشدم وسایلامو جمع کردم شوهرم تازه از پایین اومد داشتم توضیح میدادم گفتم الانه که این ساختمونم ریزش کنه میگفت من خستم تاصب نخوابیدیم بیا یکم بخوابیم بعدش میریم دیگه داشتم میگفتم باباقضیه جدیه الان میاد رومون که یهو بالارو نگاه کردم دیدم یه دیوار از بالا تا نصفش داره میریزه ومیدونستم راه فراری از 50طبقه نیستش و از خواب پریدم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 5. نجمه

  من خواب دیدم که در یک سوله در حال ساخت هستم و قراره اونجا کار جدید بگیرم و کسی ک دوستش دارم هم اونجاست و بهش پیشنهاد همکاری دادن در سمت مدیریت

 6. ترانه

  با سلام.
  من دو شبه خواب میبینم که وقتی از خونه میرم بیرون و برمیگردم میبینم خونمون خراب شده و من خیلی ناراحت میشم ولی بعدش دوباره خونمونو میسازن

 7. A

  سلام من تو خواب یه ساختمان نیمه کاره دیدم که یه دختر زیبا هم اونجا بود و حتی زمین اون جا هم نیمه کاره بود و یه چیز زیرانداز مانندی روی زمینش بود و اون زیر اندازه داشت میسوخت
  ممنون میشم جواب بدین

 8. A

  سلام من ساختمان نیمه کاره ای دیدم که یه دختر زیبا هم اون جا بود حتی زمین ساختمونه هم نیمه کاره بود یه چیز زیرانداز مانندی رو کف اون جا بود ک اون زیر انداز ها داشتن میسوختن

 9. فریدون

  خانه ارثیه زنم که قرار است با مشارکت ساخته شود ویک واحد به زنم برسد ومن هم پول بزارم وخانه ام را بفروشم که بتونیم یک واحد به ما برسد خواب دیدم دارم از داخل خونه در حال ساخت بازدید میکنم ایا به ارزومون میرسیم برای یه خونه بزرگ ونوساز و خیلی هم خوشحال بودم تعبیرش را لطف میکنید

 10. esi

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم با عموم و چند تا بچه دارین توی ساختمان های نیمه ساز راه میزیم بعد که خواستیم از ساختنان ها عبور کنیم لحظه اخر که از پله ها بالا آمدیم کلا خانه ریخت پایین منم خواستم خودمو نجات بدم نمیدونم شد یا ن
  بعد از خواب بلند شدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند برای شما خوابی خیر نباشد و نشان از ان باشد که در مسیری که به سمت تعالی خواهید داشت برای شما مشکلی پیش اید و نباید توکل خود را از دست دهید./
   سربلندو پیروز باشید

 11. محمد چهارچر

  سلام دیشب خواب دیدم برادرم ساختمانی که من دارم تکمیل هست بهم زده بودن ونقشش رابهترکرده بودن ودرحال کارکردن بودن من اول که رسیدم ناراحت شدبعد خودم هم مشغول کارشدم واحساس کردم جای ساختمان من تغیرکرده بود

 12. سجاد محمدی

  با سلام من خواب دیدم زمین بسیار بزرگی دارم شروع کردم به ساخت یک بیمارستان تعبیرش چی میشه اصلا نه شغلم کاری به بیمار و بیمارستان داره نه ثروتی دارم در حد کارگرم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   خوابی خیر می تواند باشد و نشانی از ان باشد که برای شما در اینده خیری در راه است که به واسطه ی آن شما کاری بزرگ را ممکن است انجام دهید که نه تنها برای شما که برای دیگران هم خیری رساند.
   سربلند و پیروز باشید

 13. Xz

  دو شب دارم خواب میبنیم که در خانه های که در حال ساخت هستند میرم که خیلی هم خوشگل و بزرگ و مجلل ولی واسه خودم نیست تو خواب میگفتم کاش خونه مال خودم بود چون خونه ها خیلی قشنگ بودن و در حال ساخت بودن کارگران در حال تمیز کردن و ساختن خونه ها بودن دقیقا دو شب در حال دیدن همین مدل خواب هستم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب بدانید که ممکن است نشانی از از اینده ای خیر باشد که برای شما بسیار خوب است وباید از ان در خواب خود خوشحال باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 14. احمد

  سلام من خواب دیدم با پدر و برادرانم در حال ساخت یک سوله بزرگ هستیم در حال اجر چینی و سیمان کاری بویم . و بعد از چند دقیقه خواب دیدم یک نفر را کشتن بالای سقف خونمون و خونش داره از روی سقف میریزه کنار دیوار و روی شیشه پنجره تعبیر این خواب چیه ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر فراوان

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب ممکن است معنایی به این صورت داشته باشد که شما در اینده به همراه ایشان در کاری دست زنید که باید چیزی را در درون خود سرکوب کنید که سبب مشکلی با ایشان نشود.
   سربلند و پیروز باشید

 15. مسعود

  باسلام و عرض ادب
  من در واقعیت مشغول ساختن خانه ای هستم و الان در حد سقف و دیوار رسیده
  در خواب دیدم سقف خانه ام سست شده و یکی از تیر آهن های سقف کج شده ناشی از بار زیاد و من نگران شده ام از اینکه هر لحظه فرو بریزد ولی در خواب که دیدم نریخت
  لطفا تعبیرش را بفرمایید
  با تشکر

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب هم ترس شما از کاری که انجام می دهید را نشان می دهد و تا پایان ان ممکن است خواب هایی به این شکل ببینید که برای شما کاملا طبیعی است و از این رو خوابی بسیار معمول است.
   سربلند و پیروز باشید

 16. بهنام

  سلام خسته نباشید خواب دیدم رفتم تو یه خونه ی دوطبقه که طبقه اولش ساخته شده بود طبقه دومش اسکلتشو زده بودن وخودم تو طبقه دوم بود که اسکلتش سالم یه طرف افتاد جداشد و منم داشتم میافتادم پایین خودمو گرفتم چن نفر اومدن نجاتم بدن ولی آخر سر خودم خودمو نجات دادم اومدم پایین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند خدای ناکرده نشان از اینده ای باشد که در ان موقعیت شما متزلزل شود و از این رو باید بسیار اگاه باشید و سعی بر ان کنید که انتخاب های اشتباه نداشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 17. علیرضا

  سلام آقای صداقت من خواب دیدم تو یه ساختمان نیمه کار بودیم یدفه خراب شد
  فقط دست نامزدمو گرفتمو فرار کردیم هی میگفت کیفم جاموند
  ولی سالم موندیم لطف کنید تعبیرشو بهم بگید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب برای شما انچنان خیر نیست و می تواند نشان از ان باشد که خدای ناکرده شما در اینده مممکن است در کاری که شروع کرده اید دچار ضرر شوید و باید بسیار هوشمندانه رفتار کنید تا کمترین ضرر را متحمل شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 18. محمدی

  سلام
  ما در واقعیت ساختمونمون رو ساحتیم ولی تو خوابم طبقه اخر چند نفر امده بودن برای ساختن. ک ناگهان ساختمون همسایه جلومون دو طبقه اولش ریزش میکنه ولی سالمه من تو خواب های زیادی ریزش ساختمونارو میبینم ولی ساختمون خودمون هیچ صپمه ای نمیبیمه یعنی انگار من نمیرارم.

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر در خواب های متعددی این چنین چیزی را دیده اید پس اشاره ای به چیزی در ناخوداگاه شماست و تعبیر روایی ندارد و از این رو از بابت ان نگران نباشید و بدانید که باید به کسی که در این زمینه متخصص است مراجعه کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 19. نگین

  سلام دیشب خواب دیدم که خونه ی مادربزرگم که خالم باهاش زندگی میکنه قرار بود خراب شه بعد خالم ی خونه جدید ساخت اون خونه قرار بود خراب شه ماهم ناراحت بودیم ودلیل خراب شدنش موش ها بودن

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و به این معنی است که اتفاقی به علت جنگ زنها در خانه مادر بزرگتان رخ خواهد داد که میتواند بد باشد و اینکه افرادی از خانه مادر بزرگتان دزدی خواهند کرد که خالتان ان مشکل را حل خواهد کرد. صدقه برای رفع بلا بدهید.
   سربلند و پیروز باشید.

 20. mehdi

  چند وقت پیش خواب دیدم داشتم میرفتم محله قدیمیم که یهو سر از جنگل در اوردم (محله قدیمم بقل جنگل بود) کمی تو جنگل راه رفتم دونفر رو دیدم ولی بدون هیچ تو جهی از کنارشون رد شودم از یه تپه گزشتم که رسیدم به خانه قدیمیم که خیلی تعجوب کردم چون جای خونه قدیمم یه ساختمون نیمه کاره اونجا بود رفتم تو ساختمون دو نفر اون جا بودن یکیشون خیلی تحویلم گرفت و در مورد ساختمون با هام صحبت میکرد و یهو از خواب بولند شدم (محله قدیمیمم به کلی فرق کرده بود) خیلی ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که مسیر زندگیتان خوب است و جنگل سبز نشان بر خوبی است و خیر و اینکه خانه های قدیمی مقداری به وضعیت مالی نامناسب تعبیر شده است که مدتی آن را تجربه خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 21. mahziyar

  سلام من خواب دیدم خانه مان راساخته ایم ودرآنجا زندگی میکنیم ولی یه خانم غریبه ودوتا دخترش در آشّپز خانمان مشغول کاری بودند ومن در خواب ازدختران ان زن با خود حرف میزدم لطفا برام تعبیرش کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان از ساخت مسیر زندگیتان است و اینکه زن در خواب هدف است و نشان بر این دارد که شما نیت شاید بر امر خیر داشته باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 22. مریم بانوو

  سلام
  شب دهم محرم خواب دیدم .جلوی خونمون یه ساختمان هست که غیر قانونی میخواست بسازه که نزاشتیم بسازه بعد تو خوابم یه ساختمان دیگه دارن میسازن بین ما و اون ساختمان که بلندتر از اون ساختمان که تو خواب به مامانم میگم مامان این که خیلی بلند داره میسازه دیگه آفتاب نمیاد تو خونه ما پس میزاشتی اونم میساخت فقط درهمین حد تو ذهنمه فقط من خیلی ناراحتم که این ساختمان بلند دید خونه ما رو گرفته ولی مامانم واسش عادی بود. ساختمان چهار پنج طبقه بود. ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این میتواند داشته باشد که فردی در واقعیت جلو دار خیر شما خواهد شد و اینکه این شخص برای شما و خانوادتان خیر خواه نیست.
   سرباند و پیروز باشید.

 23. fatemeh

  من خواب دیدم پدرم درحال ساخت یک خونه بزرگ سفیده که دروپنجره های بزرگی داره وسقفش بالای ۵یا۶متر ارتفاع داره و پدرم،درحال اتمام کردن این ساختمونه واکثرخواب های من به واقعیت تبدیل میشه ودونستن تعبیرخواب برام خیلی مهم باتشکراز سایت خوب و کاربردیتون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر ساخت و ساز خانه آمده است که نشان بر خیر است و اینکه بر آن معنی است که پدرتان در مسیر کاری در حال پیشرفت است و نتیجه مطلوب را کسب خواهد کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 24. یاسین صداقت

  با سلام
  تعبیر خواب شما نشان بر خوبی دارد و اینکه ساختن در خواب به معنی پیشرفت و حاصل شدن کار نیک است.
  سربلند و پیروز باشید.

 25. sevda

  من خواب دیدم ک با مادر و پدر و خواهر و برادرم تو ماشینمون بیرون میرفتیم ک مامانم میگع من کیفمو جا گذاشتم و من و پدرم میریم ک اون رو بیاریم و وارد ی خونع در حال ساخت میشیم ک چن طبقع بوده و من رفتم کیف مامانم رو آوردم اما نصفه مسیر ک تو ساختمون بودیم یهو سقف یکی از خونع ها میخاد بریزع و پدرم من رو از دستم میکشع و قبل ریختن سقف نجاتم میدع تعبیرش چیع؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر مشکای است که در اینده برای شما پیش خواهد امد که پدرتان اجازه نمیدهد این اتفاق به شما اسب برساند و شما را حمایت خواهد کرد که خیر است.صدقه بدهید که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 26. Tamin

  اول صبح خواب دیدم
  خونه در حال ساخت, کنارخونمون یهو اول دیوار حیاطش با یک باد مثل ی کاغذ از ستون ها جداشد افتاد زمین بعد ستون های خونه شکست و خونه نیمه ساخت افتاد روساختمان ما که من و برادرم در خونه بودیم(باعث تعجبه که شوهرم خونه نبود) خونه ما کامل تخریب شد اما ما بدون صدمه دیدن و تمام وسایلای خونه سالم مونده بودن واز زیر آوار به راحتی بیرون آوردم بجز تلویزیون .بعدشم بدون هیچ نگرانی و ترسی از این ماجرا رفتم بیرون تا ببینم کسی چیزیش شده یا نه که از خواب بیدار شدم

  • یاسین صداقت

   باسلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این معنا باشد که شما به واسطه ی چیزی که خود در آن دخالتی ندارید مشکلی برایتان پیش خواهد امد و این موضوع برای شما آنچنان سخت نخواهد بود اما ممکن است به این پایان ختم شود که شما چیزی را که مربوط به سفر و جابجایی است را از دست بدهید.
   حتما صدقه دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 27. Maya

  سلام
  من خواب دیدم رفتم تو ساختمان بانک ملی دیدم توش خالیه و شوهرم داره اونو برای خودمون بازسازی میکنه و بزرگ و 2طبقه بود و من خیلی خوشحال بودم که اونجا بزرگه و میتونیم هرجور دوست داریم توشو طراحی کنیم،و شوهرم گفت اونجارو اجاره کرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر همچنین خوابی امده است که اگر شخص بیند که مکانی مشهور را به قصد داشتن و ساختن خانه انتخاب کرده است به این معنا خواهد بود که شما در اینده موفقیتی بسیار بزرگ در پیش دارید واین برای شما بسیار خوب و نیکو است و باید از جانب آن بسیار خوشحال و خشنود باشید ولی بدانید که تحقق ان بدست خود شما و انتخاب های صحیح شماست.
   سربلند و پیروز باشید

 28. عطا

  سلام.خواب دیدم در حال ساختمان سازی بودم.. کسی اومد سر ساختمانی که داشتیم میساختیم و گفت تا حالا دوتا ساختملن رو کامل کردین اما دوتا هم هنوز تمام نشده و از حالا دیگه نیازی نیست.. بذارید نیمه کاره بمونه همون دوتا کافیه فعلا پول نداریم. و همه چیز رها شد. این چه تعبیری داره

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهیم انجام دهیم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است. و این که شما در این خواب دو ساختمان ساخته اید و نشان بر خیر و منفعتی است که به قول ابن سیرین نصیبتان می‌شود و اینکه اگر شما متاهل باشید نشان بر موفقیت در زندگی زناشویی و کار است و اینکه بعد به شما کفته اند فعلا کافی است نشان بر خستگی روحی است که شما نیاز به استراحتی دارید و نبود پول نشان بر خوبی است در خواب. چون داشتن و دیدن پول نشان بر غم است پس این خواب بر شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 29. علیرضا

  سلام روز‌بخیر
  صبح خواب دیدم که جایی نا آشنا بودم و ساختمان روبروییم کج شد و افتاد ولی انگار مردم میدونستن داره خراب میشه دورم شلوغ بود بد من میگفتم یه نفر آدم اون تو هست … ممنون میشم راهنماییم کنین . در ضمن بک سوال دیگه داشتم ساعتی که آدم خواب میبینه تاثیر بر واقعی بودن خواب داره یا خیر ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   قطعا ساعت خواب بر تعبیر ان تاثیر دارد و این موضوع باید به جهتی در خواب ها لحاظ شود و خواب هایی که در میانه ی روز دیده می شوند بر اساس تعابیر دارای تعبیر عینی نیستند و باید حتما نسبت به ان ها تفاوتی قایل شد.
   اما راجع به خواب شما هم بدانید که ممکن است به این صورت تعبیر شود که شما در اینده ی نه چندان دور با مشکلی که برای دیگران پیش خواهد امد روبه رو خواهید شد و برای شما بسیار پر اهمیت خواهد بود در حالی که دیگران نسبت به ان بی تفاوت هستند و این موضوع سبب ان خواهد شد که به شخصی و کسی کمکی کنید که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 30. انصاری

  سلام پدر من فوت شده و بنا هم بودن خواب دیدم اومدن بخوابم و گفتن کمکم بده درحال خونه ساختن بودن اجر دیوار و میچید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب با توجه به شغل ایشان میتواند به این شکل تعبیر شود که ایشان در وضعیتی خیر است اما حتما برای ایشان خیراتی دهید.
   سربلند و پیروز باشید

 31. مسعود

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم خانه قدیمی در باغمان را بنا آوردیم و میخوایم باز سازی کنيم که بنا همشو خراب کرد و گفتیم از نو بسازیم و 1 مقدار پولی هم خواست منم گفتم هنوز کاری انجام نداده. چه پولی بدیم به بنا و بعد پول را هم دادیم
  میشه لطف کنین و تعبیرش رو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیک است که هدفی را در دست اجرا دارید و برای ان هزینه خواهید کرد و میتواند باعث خیر شود برای شما .
   سربلند و پیروز باشید .

 32. امین فتوحی

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم با مادرم در بک خانه کوچک ویلایی هستیم که وقتی اومدیم جلو در ناگهان دیدیم یک برج بزرگ مسکونی که از از جلو در خونه دید داشت ناگهان فرو ریخت و به ساختمان های کناری خورد و چندتا از اونا خراب شدن و خیلی ترسیده بودیم. ساختمان نیمه کاره هم بود کارگرا میافتادن پایین.
  ممنون میسم تعبیر کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خوبی ندارد و به معنی فرو پاشی میباشد و احتمالا شما در مسیری قرار دارید که مشکلی برلای شما پیش خواهد امد و ضرری را مشاهده خواهید کرد و برای دفع بلا و ارامشتان صدقه بدهید .
   سربلند و پیروز باشید .

 33. محسن

  سلام و خسته نباشید.
  خواب دیدم خانه ی پدربزرگم را پدربزرگم با داییام خراب کردن و و داشتن ساخت تازه بنا میکردن تعبیرش چی میشه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر اباد کردن دارد که بسیار نیک است و اینکه اگر خراب کنید نشان از ویرانی است و این در بعدش ساختن است نشان بر ابادی دارد و هم برای دایتان و هم برای شما نشان از خیر است که انشالله مسیر زندگیتان را با موفقیت پیش خواهید گرفت و به شما خیری خواهد رسید .
   سربلند و پیروز باشید .

 34. اذری

  سلام من واحد میخرم و بازسازی میکنم و بعد میفروشم
  خواهرم خواب دیده خونه ای که جدیدا خریدم و در حال بازسازی هستم از جنس پارچه بوده و نمیشده به دیوارا و کفش تکیه کرد اما من قبول نمیکردم و کار خودمو ادامه دادم تا اینکه از اونجا سقوط کردم افتادم
  میشه لطف کنید تعبیر این خواب رو بفرمایید.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که شما در این راه دچار ضرری خواهید شد که جبرانش برای شما سخت است و این خواب به شما خبر از این میدهد مه از ضررتان جلوگیری کنید و اگر میتوانید در معامله جدید دست بکشید که خودای نکرده ضرر جانی و مالی برای شما در پی نداشته باشد . برای ارامشتان صدقه دهید تا رفع بلا شود انشالله .
   سربلند و پیروز باشید .

 35. محمود

  من خواب دیدم که پدر معشوقم میگوید وارد خانه شو معشوقت منتظرت است. وارد تهکاوی خانه که میشوم سقف آن خیلی پایین است و هنگامی که با سرعت قدم میگذارم خانه میجنبد. از ترس آهسته قدم میگذارم تا خانه نیافتد. با هر قدمم که به طرف معشوق میگذارم, خانه همان طرف پایین میرود. به همین دلیل با خود میگویم باید احتیاط کرد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما از رابطه ای خبر میدهد که کاستی های با خود دارد و نشان از این میدهد این رابطه فعلا محکم نیست و شما نسبت به ادامه رابطه تردید و ترس دارید و هنوز به ان درجه در تصمیم گیری برای ایندتان نرسیده اید و اینکه نیاز به شناخت بیشتر دارید و این خواب به شما اگاهی میدهد که باید نسبت به طرفتان بیشتر اگاهی و شناخت کسب کنید .
   سربلند و پیروز باشید .

 36. افسانه

  سلام من خواب دیدم یکی ازاقواممون دقیقاجلوی خونه ماداشت چندطبفه می ساخت ومن هم نگاه میکردم ومیگفتم خوشدبه حالشون چه ساختمانی دارم میسازن لطفاتعبیرش چیه ممنون

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بنا و ساختمان در خواب آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس می خواهید انجام دهیدنه بر اصل تعقل و محاسبه و دور اندیشی بنا هر حالتی در خواب داشته باشید گویای برداشتی است که از خودتان داریدو شناخت ناخودآگاه خودتان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم این برداشت در خواب ساختمان و بنا است.
   سربلند و پیروز باشید .

 37. …….

  تعبیر خواب دیدن ویلایی بسیار زیبا که بر روی شیب کوه تند ساخته شده بود .(دوبار این خواب را دیدم)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب یا اشاره ای به یک ارزوی ذهنی دارد و یا اینکه ممکن است خبر از اینده ای حقیقی دهد و اگر این شکل باشد به این معنا است که شما اینده ی ای با سسعادت خواهید داشت زیرا که دیدن ساختمان و مسکن خوب در خواب بسیارخیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 38. Saeid_rnt

  خواب دیدم در میان برج های در حال ساخت هستم. و در میان واحدهای در حال ساخت می چرخم. و یک وسیله از گچ کار ها بر داشتم . که فردای ان روز صاحب ان وسیله امده دنبال من .‌و من ان وسیله را برداشتم و فرار میکنم. انگار میخواست من را بکُشد.‌

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در این خواب تعبیر ساختمان به معنای سبک و شیوه ی زندگی شما میتواندباشد و تعبیر گچ و گچ کاری در خواب بسیار خیر نیست و نشان از ان دارد که شما ممکن است در اینده ی نه چندان دور به عملی مشغول شوید که برای خودتان جز ضرر چیزی به بار نیاورید و حتی تا لحظه ی اخر به ان ادامه دهید.
   از این رو سعی کنید که در اعمالتان تجدید نظر کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 39. negar

  سلام من خواب دیدم وارد پشت بام خانمان شده ام و در انجا پر از مجسمه هایی بود که حرکت میکردند مثل حرکات ورزشی یا رقص بعد به سمت چپم نگاه کردم و یک ساختمان خیلی با شکوه سفید رنگ مثا ساختمان ها و موزه های کشور روسیه بود که جلوی پنجره هاش میله اهنی سیاه قرار داشت

  دیدم همان لحظه عمه ام پیشم امد گفت این ساختمانی که میبینی ساختمان ما است و قراره بیمارستان بشود و عجیب است که تو درمورد ساخت ان نمیدانی و بعد با هم رفتیم داخل ساختمان طبقه اخر ان ولی داخلش هنوز کامل ساخته نشده بود و بوی رنگ همه جا میومد و عمه ام گفت ان شاء الله تو همکار من میشوی و با هم اینجا کار میکنیم
  میشه لطفا تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب شامل چند وجه است که اول باید به مجسمه پرداخت که به معنای ان چه که عزیز است برای شما تعبیر شده است و رقص ان نشان از خوشحالی است.
   در وهله ی دوم نوید خیری برای ان شخص داخل خواب امده است که چرا داشتن ساختمانی بزرگ نشان از سعادت است و در نهایت هم برای شما به همین شکل خواهد بود چرا که نشان از ان دارد که شما هم در این خیر سهیم خواهید بود و بدانید این که در خواب شما گفته شده است که ساختمان را به بیمارستان تبدیل میکنند میتواند نشانه از انجام خیری بسیار بزرگ از طرف ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

   • n.a

    ممنون

 40. فاخته

  همسرمن پیمان کار هستن..خواب دیدن که خودش وچندنفردیگه درحال ساختمون سازی هستن اونا رو زمین کار میکنن ولی همسرم رو آب خروشان میشه بگید تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار خیر است و نشان از ان دارد که ایشان را موقعیتی پیش خواهد امد که خواهد توانست درایت خود را نشان دهد و پیشرفتی نو برای ایشان در راه است.
   سربلند و پیروز باشید

 41. کیانا

  سلام وقت بخیر
  خواب دیدم در یک ساختمان مسکونی هستم که انگار خونه های زیادی رو ساخته بودم که شامل چند ساختمان مسکونی بود و داشتم به خونه هایی که متعلق به خودم بود نگاه میکردم و راضی بودم
  ممنون میشم تعبیرش کنین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب بنا هر حالتی در خواب داشته باشد گویای برداشتی است که از خودمان داریم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است این شناخت نادرست باشد ولی شما از خود راضی بوده اید و این امر بر واقیت شما هم باید تاثیر مثبت داشته باشد. معبران گفته اند بنا می‌تواند مال و ثروت هم باشد
   سربلند و پیروز باشید.

 42. محمدعلی شریعتی آبکسری

  سلام خواب دیدم دارم منزلی میسازم و پیمانکار اصرار دارد که پله طبقه دوم از بیرون باشد ولی من دوست دارم خانه حالت دوبلکس داشته باشد( مانند خانه ای که الان در آن زندگی میکنیم ) وهله از درون خانه باشد در ضمن پیمانکاری که خانه فعلی ما رو ساخته هم حضور دارد و حرف منو تایید میکنه در نهایت با توافق هم میرویم تا خونه رو از بیرون ببینیم تا اینجا منکه فکر میکردم خونه ای کوچک و نیمه ساز است با خونه ای وسیع و اتاقها بزرگ روبرو میشم که کامل شده اینجا به خودم میگم این خونه که سه طبقه هستو رو میدارم برای زندگی بچه هام (من سه تا بچه دارم ) و خونه ای که خودمان توش هستیم رو برا خودمان بر میداریم(خانه فعلی ما هم خونه ای بزرگ و دو واحده ) ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید خواب حدود ساعت 3 بامداد سه شنبه 12 ماه شمسی و 6 ماهرترین بوده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خوابی خیر است و انشالله نوید این را میدهد که به زندگی بسیار ارام و با سعادت تر از حال حاضر خواهید رسید و بچه د راینجا به معنای بچه های خودتان نیست بلکه به معنای خیر و رزقی است که در بعد هم بدان دست خواهید یافت.اینکه در خواب هم با مجادله به ان خانه رسیده اید نشانه ای از تلاش شما برای رسیدن به سعادت و کامرانی است که باید در اینده با ان مواجه شوید و از انچه که فکر میکنی اشتباه است دوری کنید حتی اگر دیگران بخواهند نظر شما را عوض کنند.
   سربلند و پیروز باشید

 43. Sajad

  با سلام
  دو دفعه یک خواب دیدم اونم بعد خواندن نماز صبح
  هر دفعه دیدم ورودی طبقه هم کف یک ساختمان که به صورت تجاری درحال پایان ساخت وآماده شدن هست قرار دارم و از یک نفر پولی طلب دارم و با هاش صحبت میکنم درباره حساب و کتابمان که چشمم به نمای در حال کار طبقه های بالای همان ساختمان می افتد و میبینم دارن نمایش را و جلوی پنجره ها را دیوار میکنند بعد پرسیدم این چه ساختمانی هست و چرا جلوی پنجره ها را دیوار میکنند گفت اینجا خیریه است و گفتم چه کاریه جلوی پنجره ها را دیوار میکنند

  • یاسین صداقت

   با سلام
   شما احتمالا در اینده ای نه چندان دور به شخصی که شخصی ریاکار است چیزی خواهید داد و دینی بر گردن او خواهید نهاد اما ایشان انسان مناسبی برای این کار نیست و باید بسار نسبت به اطرافتان اگاه باشید و خیر و کمک خود را برای افراد صالح نگه دارید.
   سربلند وپیروز باشید

 44. Fafa

  سلام خسته نباشین مامانم تو خواب دیده که خونه ی قدیمی خریده اند بعد خونه رو چند نفر از خانواده میسازند وقتی ساخته شد مامانم میره میبینه خوشحال میشه از خونه ساخته شده خوشکل و جدید که یه دفعه صاحب قبلی خونه میادو خونه رو خراب میکنه ومامانم ناراحت میشه.میشه لطف کنید تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   دیدن خانه ی خرابه در خواب خوب نیست و نشانگر ایراد و اشکال در زندگی شخص بیننده ی خواب است.در اینجا باید اشاره کنم که این خواب احتمالا بدین شکل میتوان تعبیر یابد که مادرتان برای مال دنیا ارزش زیادی قایل شده اند و وقت و هزینه ی زیادی را صرف این کار کرده اند اما از واقعیت زندگی چشم پوشانده اند که همانا واقعی زندگی این است که در این جهان باید برای عاقبت خودمان تلاش کنیم و این خواب اشاره ای به این موضوع دارد.
   سربلندو پیروز باشید

 45. ملیحه

  سلام آقای صداقت, روز بخیر.امیدوارم خوب باشید
  صبح خواب دیدم رفته بودم خونه دوست اجتماعی مون که آقا,است,ناراحت بود, تعمیرات داشت,تعدادی کارگر خانم مشغول تمیز کردن خانه اش بودند و پیاده دم خانه اش هم قیر ماشی میشد در خواب ظهر بود ساعت۱۲ ونیم بهش گفتم امروز میخوام اش رشته درست کنم انگار کار دارید برم بعد عصر میام(واقعا برنامه اش رشته دارم امروز وبردن این اقا میخواست برای رابطه دوستاته من وعشقم کاری انجام بده,اما میگفت تو نمیذاری اخه بهش گفتم اگه اون برتانه برا زندگی اش داره من هم دارم و…)

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر ناراحتی یک نفر در خواب به معنای همان ناراحتی است و احتمالا ایشان درگیر و دچار مشکلی هستند و اما اینکه دیده اید تعداد ی خانم کارگر مشغول تمیز کردن خانه ی ایشان هستند و درب منزل ایشان هم در حال تعمیر است به معنای این است که مشکل ایشان راجع به ارزو ها و امال ایشان است و ممکن است در مسیر ایشان برای رسیدن به ارزوهایشان مشکلاتی به وجود امده است.اینکه شما در خواب دیده اید شما میخواهید برای ایشان کاری انجام دهید و آش درست کنید ممکن است به معنای همسان بودن و موازی پنداشتن زندگی خودتان با ایشان باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 46. امیرعبداذرضایی

  اونچه که درتعبیرخواب ساختمان نوشته شده نمیتواند صحیح باشد چراکه خیلیها درفکرخانه دارشدن یاخرید خانه بهترنیستند وشغل آنهاساخت وسازویامشاغل ساختمانیست پس تعبیرخواب نوشته شده درموردساختمان نمیتواند صحیح باشد.

 47. زیبابرکم

  برکم:
  دیشب خواب دیدم باخواهرم پسرکوچکم وتعدادزیادی ازمردم کناردریا بودیم یدفعه آب دریا و زمین وکوه وهمه چیز به طرز وحشتناکی شروع کرد به حرکت وگفتن قیامت شده ولی من آروم بودم وپسرم و خواهرمو آروم کردم که یه دفعه یه ساختمان بسیار زیبا ودرخشان اززیر آب اومد بیرون همه جا آروم شد و اون ساختمان یه حال بسیار خوشی در ما ایجادکرد
  میشه تعبیرش رو لطف کنین

نظر خود را بیان کنید