تعبیر خواب موسیقی

دیدن موسیقی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن موسیقی در خواب چیست؟

جاز jazz

شنیدن صدای موسیقی جاز چه ریتمیک باشد و از شنیدن آن خوشمان بیاید و چه مصدع و ناخوشایند باشد لاف و دروغی است که می شنویم و زننده جاز لافزن دروغگوئی است که با او برخورد می کنیم.

اگر صدای جاز را شنیدیم و زننده آن را ندیدیم خبری بزرگ و مکروه می شنویم که از آن خشنود نمی شویم.

اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می زند و خودش به آهنگ آن می رقصد و پای می کوبد یا شما با آن همراهی می کنید و پای می کوبید عملی خلاف و گناهی بزرگ مرتکب می شوید و انجام می دهید که غم و غصه و رنج و اندوه می آورد و یعنی ندامت می کشید.

از امام صادق _ ع _ نقل می کنند که صدای ناهنجار در خواب دروغی است و عملی است که به نادانی گفته و کرده می شود. جازیست در خواب مردی است دروغ گو و لاف زن که خوب دروغ می گوید و دروغ هایش به دل می نشیند و اگر دیدید که خودتان با مهارت جاز می زنید به راحتی و خوبی دروغ می گوئید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب سه تار

معبران برای موسیقی و سرود تعابیر متفاوتی دارند و بیشتر به احساسات فرد مربوط است.

تعـبیر خواب موسیقی بستگی به نوع خواب تغییر میکند.

موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیلهٔ آواها گفته‌اند که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش‌آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود.


امام صادق (ع) می فرمایند: ﺳﺮﻭﺩ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺷﺶ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ:

  1. ﻛﻼﻡ ﺑﺎﻃﻞ
  2. ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ
  3. ﻣصیبت
  4. ﺭﺳﻮﺍیی
  5. ﺟﻨﮓ
  6. ﻋﻠﻢ
  7. ﺣﻜﻤﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ.
همچنین بخوانید: فواید گوش دادن به موسیقی

آنلی بیتون گوید: اگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد نشانه آن است که در زندگی به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت.

اگر در خواب صدای موسیقی ناموزون و دلخراشی به گوشتان برسد، علامت آن است که فرزندان نافرمان، محیط خانواده را غیر قابل تحمل خواهند ساخت. شنیدن موسیقی موزون و یکنواخت در خواب، نشانه شنیدن اخبار نادرست درباره مرگ دوستان است.
شنیدن موسیقی که به درخواست دیگران پخش می شود، دلالت بر پیروزی شما بر رقیب دارد.


ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ سیرین ﮔﻮید: ﺍﮔﺮ ﺑیﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﻫﺎ می ﺯﺩ، دلیل مصیبت ﺑﻮﺩ.

ﺳﺮﻭﺩ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ، ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ بیند ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺩ می ﮔﻔﺖ، دلیل ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ گوید ﻭ ﺑﺪﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ.

ﺍﮔﺮ بیند ﻛﻪ ﺳﺮﻭﺩ می ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ می ﺷﻨﻮﺩ، دلیل ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﻨﻮﺩ.


تعبیر خواب «موسیقی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «موسیقی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید