معنی اسم لیدا

نام لیدا به چه معناست؟

معنی لیدا: رهبر و سرگروه برگرفته از لیدر

معنی اسم لیدا با ریشه ارمنی: برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیااسم لیدا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لیدا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لیدا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن لیدا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لیدا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به لیدا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با لیدا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن لیدا

نام های دخترانه بر وزن لیدا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید