معنی اسم دوروتی

نام دوروتی به چه معناست؟

دوروتی(Dorothy): فرم انگلیسی معمول Dorothea است . این نام در قرون وسطی استفاده نشد اما در قرن پانزدهم دوباره مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن رایج شد.اسم دوروتی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار دوروتی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام دوروتی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن دوروتی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به دوروتی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به دوروتی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با دوروتی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن دوروتی

نام های دخترانه بر وزن دوروتی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید