معنی اسم گوهر

نام گوهر به چه معناست؟

گوهر :    1- هر كدام از سنگ‌هاي قيمتي مانند الماس، زمرد و ياقوت، مرواريد؛ 2- (به مجاز) اصل و نسب، نژاد؛ 3- (به مجاز) نهاد و سرشت؛ 4- (به مجاز) هر شخص يا چيز و والا و نفيس؛ 5- (به مجاز) اشك؛ 6- (در قديم) (به مجاز) هر يك از چهار عنصر (آب، خاك، باد، آتش)؛ 7-(در عرفان) روح، نفس ناطقه، حقيقت انسان كامل و معاني و صفات را گويند.

اسم های ترکیبی با گوهر

گوهرشاد :    1- (به مجاز) آن‌‌كه ارزشمند و ارجمند و خوشحال است؛ 2- (اَعلام) نام دختر ميرعماد (خطاط مشهور ايران) و چند زن ديگر در تاريخ از جمله زن سلطان شاهرخ ميرزا پسرِ امير تيمور گوركاني.

گوهرناز :    [گوهر = (به مجاز) نهاد و سرشت، هر شخص يا چيز والا و نفيس+ ناز = كرشمه، غمزه، قشنگ، زيبا] 1- ويژگي شخصي كه در نهاد و سرشت او ناز و غمزه هست؛ 2- شخص (زن) ارزشمند، والا و نفيس كه قشنگ و زيباست.


اسم گوهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گوهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گوهر چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گوهر تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید