معنی اسم گوهر

نام گوهر به چه معناست؟

گوهر :    1- هر كدام از سنگ‌هاي قيمتي مانند الماس، زمرد و ياقوت، مرواريد؛ 2- (به مجاز) اصل و نسب، نژاد؛ 3- (به مجاز) نهاد و سرشت؛ 4- (به مجاز) هر شخص يا چيز و والا و نفيس؛ 5- (به مجاز) اشك؛ 6- (در قديم) (به مجاز) هر يك از چهار عنصر (آب، خاك، باد، آتش)؛ 7-(در عرفان) روح، نفس ناطقه، حقيقت انسان كامل و معاني و صفات را گويند.

اسم های ترکیبی با گوهر

گوهرشاد :    1- (به مجاز) آن‌‌كه ارزشمند و ارجمند و خوشحال است؛ 2- (اَعلام) نام دختر ميرعماد (خطاط مشهور ايران) و چند زن ديگر در تاريخ از جمله زن سلطان شاهرخ ميرزا پسرِ امير تيمور گوركاني.

گوهرناز :    [گوهر = (به مجاز) نهاد و سرشت، هر شخص يا چيز والا و نفيس+ ناز = كرشمه، غمزه، قشنگ، زيبا] 1- ويژگي شخصي كه در نهاد و سرشت او ناز و غمزه هست؛ 2- شخص (زن) ارزشمند، والا و نفيس كه قشنگ و زيباست.اسم گوهر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گوهر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گوهر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گوهر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گوهر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گوهر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گوهر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گوهر

نام های دخترانه بر وزن گوهر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید