معنی اسم گلنار

نام گلنار به چه معناست؟

گلنار :    1- گل درخت انار كه سرخ رنگ است به ويژه گل انار وحشي كه مصرف دارويي دارد؛ 2- (اَعلام) از نام‌هاي زنان در شاهنامه.اسم گلنار

  • به نظر شما چه اسمی در کنار گلنار ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام گلنار چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن گلنار از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به گلنار تغییر میدهید؟

اسم پسر که به گلنار بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با گلنار به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن گلنار

نام های دخترانه بر وزن گلنار به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید