معنی اسم کانیا

نام کانیا به چه معناست؟

کانیا :    [كان (به مجاز) سرچشمه، منشأ + ي (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)]، 1- منسوب به کان؛ 2- ویژگیِ کسی که سرچشمه و منشأ است؛ 3- کسی که زایا و بارور است.اسم کانیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کانیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کانیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کانیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کانیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کانیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کانیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کانیا

نام های دخترانه بر وزن کانیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید