معنی اسم کارینا

نام کارینا به چه معناست؟

کارینا :    (اَعلام) چهارمين سرزمين از سرزمين‌هاي تابعه‌ي پارت كه به واسطه‌ي ولات [جمعِ والي] اداره مي‌شده‌اند.اسم کارینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کارینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کارینا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کارینا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کارینا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کارینا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کارینا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کارینا

نام های دخترانه بر وزن کارینا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید