معنی اسم ژاله

نام ژاله به چه معناست؟

ژاله :    شبنم، تگرگ، قطره‌ي باران، باران.اسم ژاله

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ژاله ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ژاله چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ژاله از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ژاله تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ژاله بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ژاله به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ژاله

نام های دخترانه بر وزن ژاله به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید