معنی اسم پرینا

نام پرینا به چه معناست؟

پَرينا :    (واژه مركب از پر = نرمي و لطافت + ين نسبت + الف اسم ساز) به معناي «به نرمي و لطافت پر».


اسم پرینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پرینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پرینا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پرینا تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید