معنی اسم پرینا

نام پرینا به چه معناست؟

پَرينا :    (واژه مركب از پر = نرمي و لطافت + ين نسبت + الف اسم ساز) به معناي «به نرمي و لطافت پر».اسم پرینا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پرینا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پرینا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پرینا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پرینا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پرینا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پرینا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پرینا

نام های دخترانه بر وزن پرینا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید