معنی اسم پروا

نام پروا به چه معناست؟

پَروا :    1- هراس، فرصت و زمان پرداختن به كاري؛ 2- (در قديم) فراغت و آسايش؛ 3-(در قديم) (به مجاز) توجه خاطر، توجه.اسم پروا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پروا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پروا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پروا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پروا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پروا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پروا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پروا

نام های دخترانه بر وزن پروا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید