معنی اسم پردیس

نام پردیس به چه معناست؟

پَرديس :    1- (= فردوس)، بهشت؛ 2- (در قديم) (در ساختمان) فضاي سبز و گل كاري شده‌ي اطراف ساختمان.اسم پردیس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پردیس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پردیس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پردیس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پردیس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پردیس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پردیس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پردیس

نام های دخترانه بر وزن پردیس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید