معنی اسم پیرایه

نام پیرایه به چه معناست؟

پيرایه :    1- زیور و زینت؛ 2- طلا، جواهر و مانند آنها که به عنوان زیور و زینت به کسی یا چیزی میافزایند؛ 3- (در قدیم) ظرف، پیاله، پیمانه.اسم پیرایه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پیرایه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پیرایه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پیرایه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پیرایه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پیرایه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پیرایه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پیرایه

نام های دخترانه بر وزن پیرایه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید