معنی اسم پوران‌دخت

نام پوران‌دخت به چه معناست؟

پوران‌دخت :    (پوران + دخت = دختر)، 1- دختر سرخ و گلگون؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (= بوران‌دخت) دختر خسروپرويز ملكه‌ي ساساني و بيست و هشتمين فرد از ساسانيان كه يك سال و چهار ماه در ايران سلطنت كرد. [دكتر معين در ذيل واژه‌ي پوران دخت اشاره كرده است كه پوران دخت تصرفي است در نام بوران دخت (فرهنگ معین ج5 ص356].اسم پوران‌دخت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پوران‌دخت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پوران‌دخت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پوران‌دخت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پوران‌دخت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پوران‌دخت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پوران‌دخت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پوران‌دخت

نام های دخترانه بر وزن پوران‌دخت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید