معنی اسم پوران‌دخت

نام پوران‌دخت به چه معناست؟

پوران‌دخت :    (پوران + دخت = دختر)، 1- دختر سرخ و گلگون؛ 2- (به مجاز) زيبارو؛ 3- (اَعلام) (= بوران‌دخت) دختر خسروپرويز ملكه‌ي ساساني و بيست و هشتمين فرد از ساسانيان كه يك سال و چهار ماه در ايران سلطنت كرد. [دكتر معين در ذيل واژه‌ي پوران دخت اشاره كرده است كه پوران دخت تصرفي است در نام بوران دخت (فرهنگ معین ج5 ص356].


اسم پوران‌دخت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پوران‌دخت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پوران‌دخت چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پوران‌دخت تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید