معنی اسم پرستو

نام پرستو به چه معناست؟

پرستو :    (در پهلوی، parastuk) پرنده‌اي با جثه‌اي كمي بزرگتر از گنجشك و سياه و سفيد‌، چلچله.اسم پرستو

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پرستو ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پرستو چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پرستو از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پرستو تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پرستو بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پرستو به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پرستو

نام های دخترانه بر وزن پرستو به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید