معنی اسم پارمیس

نام پارمیس به چه معناست؟

پارمیس :    (اَعلام) نام دختر برديا كه زنِ داريوش (اول) بود.اسم پارمیس

  • به نظر شما چه اسمی در کنار پارمیس ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام پارمیس چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن پارمیس از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به پارمیس تغییر میدهید؟

اسم پسر که به پارمیس بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با پارمیس به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن پارمیس

نام های دخترانه بر وزن پارمیس به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید