معنی اسم وندا

نام وندا به چه معناست؟

وَندا:    1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستايش كننده، نيايش كننده.اسم وندا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار وندا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام وندا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن وندا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به وندا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به وندا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با وندا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن وندا

نام های دخترانه بر وزن وندا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید