معنی اسم ویدا

نام ویدا به چه معناست؟

ويدا :    1- پيدا، هويدا، ظاهر، آشكار؛ 2- (در پهلوي) يابنده، جوينده.اسم ویدا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ویدا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ویدا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ویدا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ویدا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ویدا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ویدا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ویدا

نام های دخترانه بر وزن ویدا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید