معنی اسم هانیتا

نام هانیتا به چه معناست؟

هانیتا :    (هاني+ تا = نظير، مانند)) 1- نظير و مانند هاني؛ 2- مسرور و شاد.اسم هانیتا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار هانیتا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام هانیتا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن هانیتا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به هانیتا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به هانیتا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با هانیتا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن هانیتا

نام های دخترانه بر وزن هانیتا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید