معنی اسم نیلیا

نام نیلیا به چه معناست؟

نیلیا :    (سنسكريت ـ فارسي) (نيلي + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نيلي، ( نيلي.اسم نیلیا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نیلیا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نیلیا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نیلیا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نیلیا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نیلیا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نیلیا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نیلیا

نام های دخترانه بر وزن نیلیا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید