معنی اسم نلی

نام نلی به چه معناست؟

نِلي :    صورت ديگر نيلي،ص نيلي.اسم نلی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نلی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نلی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نلی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نلی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نلی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نلی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نلی

نام های دخترانه بر وزن نلی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید