معنی اسم نجلا

نام نجلا به چه معناست؟

نَجلا :    (عربي) (مؤنث انجل)، زن فراخ چشم، زني كه چشماني وسيع و زيبا داشته باشد.اسم نجلا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نجلا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نجلا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نجلا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نجلا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نجلا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نجلا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نجلا

نام های دخترانه بر وزن نجلا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید