معنی اسم نونا

نام نونا به چه معناست؟

نونا :    1- (در سمناني) نان؛ 2- (در كلداني) برج حوت [برابر با اسفند]؛ 3- (اَعلام) نام مادر ابراهيم پيامبر(ع).اسم نونا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نونا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نونا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نونا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نونا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نونا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نونا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نونا

نام های دخترانه بر وزن نونا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید