معنی اسم نوران

نام نوران به چه معناست؟

نوران :    (عربي ـ فارسي) (نور + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به نور؛ 2- روشن، درخشان؛ 3- (به مجاز) زيباروي.اسم نوران

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نوران ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نوران چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نوران از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نوران تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نوران بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نوران به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نوران

نام های دخترانه بر وزن نوران به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید