معنی اسم نازیتا

نام نازیتا به چه معناست؟

نازیتا :    (نازي + تا = نظير، مانند، لنگه)، 1- نظير و مانند نازي، لنگه‌ي نازي؛ 2- (به مجاز) زيبا.اسم نازیتا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار نازیتا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام نازیتا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن نازیتا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به نازیتا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به نازیتا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با نازیتا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن نازیتا

نام های دخترانه بر وزن نازیتا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید