معنی اسم ناردین

نام ناردین به چه معناست؟

ناردین :    1- (در گیاهی) گل خوشه  ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگ  های قرمز، آبی، سفید و زرد؛ 2- (در گیاهی) گیاه این گل پیازدار، علفی، پایا، و از خانواده  ی سوسن است؛ 3- (در گیاهی) خوشه  ی بعضی گیاهان مانند جو و گندم؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) گیسو، زلف؛ 5- (در قدیم) (به مجاز) موی صورت.اسم ناردین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار ناردین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام ناردین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ناردین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ناردین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ناردین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ناردین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ناردین

نام های دخترانه بر وزن ناردین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید