معنی اسم مروا

نام مروا به چه معناست؟

مُروا :    (در قديم) فال خوب در مقابلِ مرغوا.اسم مروا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مروا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مروا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مروا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مروا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مروا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مروا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مروا

نام های دخترانه بر وزن مروا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید