معنی اسم مستوره

نام مستوره به چه معناست؟

مَستوره :    (عربي) (مؤنث مستور) 1- (در قديم) (به مجاز) مستور، پنهان، پوشيده؛ 2- (در قديم) (به مجاز) پارسا، پاك دامن، پرهيزگار، داراي پوشش و حجاب؛ 3- (به مجاز) نجيب و پاك دامن مانند پارسايان، پرهيزكارانه.اسم مستوره

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مستوره ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مستوره چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مستوره از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مستوره تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مستوره بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مستوره به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مستوره

نام های دخترانه بر وزن مستوره به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید