معنی اسم مهرآفرین

نام مهرآفرین به چه معناست؟

مهرآفرين :    آفريننده ی مهر و محبت و دوستي.

اسم های ترکیبی خاص با مهر

مهرآفاق :    (مهر= مهرباني و محبت + آفاق = گيتي، جهان، زمانه، روزگار)، (به مجاز) مهربان و با محبت،

مهرآسا :    ( مهر + آسا (پسوند شباهت))، 1- مثل خورشيد، مانند خورشيد؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

مهرآذين :    (مهر= مهرباني و محبت + آذين (در قديم) آيين، رسم، قاعده)، 1- در آيين و روش مهرباني و محبت، داراي آيين و رسم مهرباني و محبت؛ 2- (به مجاز) مهرورز، با محبت، مهربان.

مهرآذر :    (مهر = مهرباني و محبت + آذر = آتش)، 1- آتشِ مهرباني و محبت؛ 2- (به مجاز) بسيار مهربان و با محبت، پر عاطفه و احساس.


اسم مهرآفرین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مهرآفرین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مهرآفرین چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مهرآفرین تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید