معنی اسم مهرآفرین

نام مهرآفرین به چه معناست؟

مهرآفرين :    آفريننده ی مهر و محبت و دوستي.

اسم های ترکیبی خاص با مهر

مهرآفاق :    (مهر= مهرباني و محبت + آفاق = گيتي، جهان، زمانه، روزگار)، (به مجاز) مهربان و با محبت،

مهرآسا :    ( مهر + آسا (پسوند شباهت))، 1- مثل خورشيد، مانند خورشيد؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

مهرآذين :    (مهر= مهرباني و محبت + آذين (در قديم) آيين، رسم، قاعده)، 1- در آيين و روش مهرباني و محبت، داراي آيين و رسم مهرباني و محبت؛ 2- (به مجاز) مهرورز، با محبت، مهربان.

مهرآذر :    (مهر = مهرباني و محبت + آذر = آتش)، 1- آتشِ مهرباني و محبت؛ 2- (به مجاز) بسيار مهربان و با محبت، پر عاطفه و احساس.اسم مهرآفرین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار مهرآفرین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام مهرآفرین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن مهرآفرین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به مهرآفرین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به مهرآفرین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با مهرآفرین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن مهرآفرین

نام های دخترانه بر وزن مهرآفرین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید