معنی اسم محبوبه

نام محبوبه به چه معناست؟

محبوبه :    (عربي) 1- نام گياهي (محبوبه‌ي شب)؛ 2- محبوب (زن)؛ 3- معشوق، معشوقه، محبوب، + ن.ك. محبوب.اسم محبوبه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار محبوبه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام محبوبه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن محبوبه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به محبوبه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به محبوبه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با محبوبه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن محبوبه

نام های دخترانه بر وزن محبوبه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید