معنی اسم متانت

نام متانت به چه معناست؟

متانت :    (عربي) 1- حالت استواري و سنگيني در رفتار همراه با پرهيز از نشان دادنِ هيجان‌هاي دروني، وقار؛ 2- (در قديم) استواري، محكمي.اسم متانت

  • به نظر شما چه اسمی در کنار متانت ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام متانت چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن متانت از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به متانت تغییر میدهید؟

اسم پسر که به متانت بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با متانت به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن متانت

نام های دخترانه بر وزن متانت به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید