معنی اسم ماهک

نام ماهک به چه معناست؟

ماهك :    (ماه+ ك/-ak/ (پسوند تصغير و تحبيب)) 1- خوبروي كوچك، معشوقك زيباروي و يا خوبروي دوست داشتني و زيباروي محبوب.

ماهكان :    (ماهك+ ان (پسوند نسب)) منسوب به ماهك، ( ماهك.اسم ماهک

 • به نظر شما چه اسمی در کنار ماهک ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
 • نظر شما در مورد نام ماهک چیست؟
 • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ماهک از نظر شما چیست؟
 • در صورت امکان، آیا اسمتان را به ماهک تغییر میدهید؟

اسم پسر که به ماهک بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با ماهک به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن ماهک

نام های دخترانه بر وزن ماهک به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

1 دیدگاه

 1. Mona

  نظرم در مورد اسم ماهک
  طبق دستور زبان فارسی ک در اسم ماهک پسوند شباهت و تحبیب است نه تصغیر
  مانند عروسک ، پستانک، پشمک
  و پسوند تحبیب مثل دخترک پسرک

نظر خود را بیان کنید