معنی اسم لیانا

نام لیانا به چه معناست؟

لَيانا :    (ليان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ليان، ب لَيان.1-  ، 2- و 3-


اسم لیانا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار لیانا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام لیانا چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به لیانا تغییر میدهید؟


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید