معنی اسم کبری

نام کبری به چه معناست؟

كُبري :    (عربي) 1- (مؤنث اكبر)، بزرگ، كبير، بزرگتر، + ( اكبر؛ 2- (اَعلام) لقب زينب كبري(س) دختر حضرت علي(ع).اسم کبری

  • به نظر شما چه اسمی در کنار کبری ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام کبری چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن کبری از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به کبری تغییر میدهید؟

اسم پسر که به کبری بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با کبری به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن کبری

نام های دخترانه بر وزن کبری به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید