معنی اسم فضیله

نام فضیله به چه معناست؟

فضیله :    (عربي) (= فضیلت) 1- برتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل؛ 2- ارزش و اهمیت، شرف؛ 3- (در قدیم) در علم اخلاق، ویژگی  های ستوده  ی اخلاقی.اسم فضیله

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فضیله ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فضیله چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فضیله از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فضیله تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فضیله بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فضیله به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فضیله

نام های دخترانه بر وزن فضیله به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید