معنی اسم فریماه

نام فریماه به چه معناست؟

فريماه :    (فري= خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ماه) 1- ماه خجسته و مبارك، ماه شكوهمند و خجسته؛ 2- (به مجاز) زيباروي سعادتمند و باشكوه.اسم فریماه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فریماه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فریماه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فریماه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فریماه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فریماه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فریماه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فریماه

نام های دخترانه بر وزن فریماه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید