معنی اسم فرزانه

نام فرزانه به چه معناست؟

فرزانه :    داراي خِرَد و پختگي، خِرَدمند، دانا.اسم فرزانه

  • به نظر شما چه اسمی در کنار فرزانه ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام فرزانه چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن فرزانه از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به فرزانه تغییر میدهید؟

اسم پسر که به فرزانه بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با فرزانه به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن فرزانه

نام های دخترانه بر وزن فرزانه به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید