معنی اسم صونا

نام صونا به چه معناست؟

صونا :    (عربي ـ فارسي) (صون + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صون؛ 2- خويشتن داري از گناه، صيانت.اسم صونا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صونا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صونا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صونا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صونا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صونا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صونا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صونا

نام های دخترانه بر وزن صونا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید