معنی اسم صنوبر

نام صنوبر به چه معناست؟

صنوبر :    (عربي، صَنَوبر، معرب از یونانی) (در گیاهی) نام چند نوع گیاه درختی از خانواده  ی بید با برگ  های براق که در کنار جوی  ها کاشته می  شود و چوب آن در کاغذسازی و کبریت سازی به کار می  رود، سپیدار، سفیدار، سفیددار، شالک، تبریزی.اسم صنوبر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صنوبر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صنوبر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صنوبر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صنوبر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صنوبر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صنوبر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صنوبر

نام های دخترانه بر وزن صنوبر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید