معنی اسم صفورا

نام صفورا به چه معناست؟

صفورا :    (معرب از عبري) (اَعلام) نام زوجه‌ي حضرت موسي(ع) و دختر حضرت شعيب(ع).اسم صفورا

  • به نظر شما چه اسمی در کنار صفورا ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام صفورا چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن صفورا از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به صفورا تغییر میدهید؟

اسم پسر که به صفورا بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با صفورا به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن صفورا

نام های دخترانه بر وزن صفورا به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید