معنی اسم شیلر

نام شیلر به چه معناست؟

شيلر :    (آعلام) ناحیه‌اي مرزی در شمال شرقی عراق، به صورت  پیش آمدگی در استان کردستان ایران، میان شهرستانهای بانه و مریوان. رود شیلر در آن جریان جریان دارد و از شهرهای مهم آن سلیمانیه است.اسم شیلر

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شیلر ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شیلر چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شیلر از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شیلر تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شیلر بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شیلر به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شیلر

نام های دخترانه بر وزن شیلر به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید