معنی اسم شهین

نام شهین به چه معناست؟

شهين :    (شه + ين (پسوند نسبت))، 1- منسوب به شاه؛ 2- (به مجاز) داراي ارزش و مقامِ شاهانه.اسم شهین

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شهین ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شهین چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شهین از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شهین تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شهین بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شهین به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شهین

نام های دخترانه بر وزن شهین به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید