معنی اسم شهناز

نام شهناز به چه معناست؟

شهناز :    1- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه شور؛ 2- (در قديم) (در موسيقي ايراني) از لحن‌هاي قديم ايراني؛ 3- شاهناز.اسم شهناز

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شهناز ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شهناز چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شهناز از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شهناز تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شهناز بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شهناز به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شهناز

نام های دخترانه بر وزن شهناز به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید