معنی اسم شمسی

نام شمسی به چه معناست؟

شمسي :    (عربي ـ فارسي) 1- (منسوب به شمس)، 2- داراي شمس (خورشيد)؛ 3- (در قديم) (به مجاز) سرخ رنگ.

شمسه :    (عربي ـ فارسي) 1- نقش زينتي به شكل خورشيد كه در تذهيب، جواهر سازي، كاشي كاري و مانند آنها به كار مي‌رود؛ 2- نوعي پارچه؛ 3- (در قديم) خورشيد؛ 4- (به مجاز) عالي‌ترين و بهترين فرد.اسم شمسی

  • به نظر شما چه اسمی در کنار شمسی ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟
  • نظر شما در مورد نام شمسی چیست؟
  • بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن شمسی از نظر شما چیست؟
  • در صورت امکان، آیا اسمتان را به شمسی تغییر میدهید؟

اسم پسر که به شمسی بیاد

لیست اسامی پسرانه متناسب با شمسی به زودی درج میگردد.


اسم دختر بر وزن شمسی

نام های دخترانه بر وزن شمسی به زودی درج میگردد.
℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید